Aktuella händelser

20200218 "ÅRSMÖTE"

Årsmöte kommar att äga rum den 25/3 kl. 19.00 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

Motioner och förslag från medlemmarna önskar vi före den 11/3. Skickas till Sören Björkdahl.

20190911 "PROVFISKE"

Årets provfiske äger rum den 20-21-22/9. Nät läggs i på fredagen den20/9 och tas upp på morgonen den 21/9 och 22/9. Vi träffas hos Leif Vik vid hans sjöbod och hjälps åt att tömma näten samt väga och mäta fisken efter artbestämning. Är du intresserad vattenägare så är du välkommen den 21/9 och 22/9 ca kl 09.30 startar vi. Brukar vara klara till lunch vi bjuder på enklare förtäring.

2019009 "RISVASAR"

Nu börjar arbetet med att lägga ut risvasar bli färdigt. Koordinater till risvasarna finns på denna pdf RISVASAR 190909.

20190328 "ÅRSMÖTE"

Igår hölls årsmöte i föreningen och här kommer en sammanfattning av de beslut som togs:

1. 2019 års kräftfiske börjar den 31/7 kl 17.00 och håller på t.o.m. 31/10 kl. 12.00

2. Fiskekortspriserna hålls oförändrade.

3. Gösfiskeförbud fr.o.m. 1/5 - 16/6 i övrigt är minimimått för Gös 45 cm-

4. Fisketillsyn kommer att ske.

5. Samarbetet med Tibro Sportfiskare kommer att fortsätt vilket bl.a. innebär att det blir en fisketävling (Gösanappet) i år också, vi återkommer med datum. Vi kommer även att förbättra och lägga ut nya risvasar för att förbättra fisket och lekmöjligheterna för fisken. En bild på akyuella områden finns här. Markeringar med en ring är befintliga och med kryss kommer att byggas. Risvasar

20190123 "ÅRSMÖTE"

Årsmöte kommar att äga rum den 27/3 kl. 19.00 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

Motioner och förslag från medlemmarna önskar vi före den 1/3. Skickas till Sören Björkdahl.

20181211 "RISVASAR "

Vi har inlett ett samarbete med Tibro Sportfiskare om att bygga ett antal risvasar för att förbättra lekmöjligheterna för fisken i sjön. Främst för aborre och gös. Planen är att göra ett antal risvasar på isen som sen sjunker ned till botten vid islossningen.

20180915 "PROVFISKE "

15-16/ genomför vi provfiske i sjön. Vi fiskar med provfiskenät på vissa stationer och räknar, väger och mäter den fisk vi får upp. Tidigare provfiske protokoll finns under länken provfiske till vänster.

20180627 "DIVERSE INFORMATION "

Vi utökar samarbetet med Tibro Sportfiskare, vi diskuterar fler gemensamma aktiviteter. Sportfiskarna har öppet hus tisdagar 18-21 i sitt nya klubbhus vid den gamla torvströfabriken, det är värt ett besök.

Fiskenvattenägarnas kräftbok finns att köpa hos Leif Wik, kostar 200:-- likaså säljer han djupkartor över sjön.

20180627 "NYA TAG "

Pga olika omständigheter har hemsidan i stort sett varit befriad från uppdateringar, men nu tar vi nya tag och försöker hålla den fräschare.

20180626 "GÖS OCH GÄDDTÄVLING "

I årets tävling deltog 68 st fiskare (rekord) under 4 tim togs det upp gädda och gös. Nytt för i år var att tävlingen utfördes med "Catch & Release) Segrade gjorde Dan Andersson med en gös på 64 cm. Bilder och prislista kommer inom kort-

20180328 "RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTE"

Sedvanligt hölls årsmöte i slutet av Mars där bestämdes att höja fiskekortspriserna något för att stämma bättre med angränsade sjöar. Det beslutatdes också att införa ett veckokort på prov, detta kort kan endast lösas hos I-fiske. Priser se fiskekort. Gösen är fredag liknande tidigare år. Gädd och Gös tävlingen hålls som vanligt första tisdagen efter midsommar dvs 26/6. Vi beslöt även att återuppta provfisket till hösten.

20160331 "RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTE"

Årets kräftfiske startar den 27/ kl. 17.00 och håller på till den 31/10 kl.12.00.

Gösen är fredad även iår under lekperioden 1/5 - 16/6 och underövrig tid måste den hålla ett minimimått på 45 cm för att fås ta upp.

Den populära fisketävlingen Gösanappet kommer att hållas efter midsommar, vi återkommer med datum.

I styrelsen har det inte skett några förändringar.

20160210 "ÅRSMÖTE"

Årsmöte kommar att äga rum den 30/3 kl. 19.00 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

20151025 "INBJUDAN ÖRINGSAFARI, HJOÅN"

Skaraborgs fiskevattenägare arrangerar en öringsafari i Hjoån den 3/11 anmälan till Leif Vik snarast. Se inbjudan

20151006 "NYHETER FRÅN SVERIGES FISKEVATTENÄGARFÖRBUND"

Här kommer vi att lägga ut information från Sveriges fiskevattenägarförbund. Det senaste nyhetsbrevet handlar bl.a. om SIGNALKRÄFTAN: Det står fortfarande skrivet i stjärnorna vilka konsekvenser EUs förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva och främmande arter kommer att få för våra svenska signalkräftor. EUs medlemsländer kommer under november att enas om och rösta fram en gemensam lista över särskilt oönskade invasiva arter, den s.k. IAS-listan (unionslistan).
Unionslistan kommer att omfatta ca 50 arter. Dessa arter kommer att bli föremål för
långtgående restriktioner där utrotning är yttersta målet.

STRANDSKYDDSDELEGATIONEN tillsattes 2013 av den dåvarande regeringen. Delegationens uppdrag har varit att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Dessutom att verka för att tillämpningen av strandskyddsreglerna effektiviseras i samhällsplanerings- och byggprocessen.
Strandskyddsdelegationen ska slutredovisa sitt uppdrag till regeringen i slutet av 2015 och
kommer därefter att upplösas.

DEN FRAMTIDA LAXFÖRVALTNINGEN.

EU STÖDEN

Vill läsa hela nyhetsbrevet kan du ladda ner det här som pdf.


20150623 "RESULTAT GÖSANAPPET"

Under tisdagskvällen hölls den traditionsenliga fisketävlingen GÖSANAPPET, det var 15 gången i år och i år var det 31 deltagare som fick 15 gäddor och en gös.

Taktiksnack innan tävlingen

En fin kväll trots det lite lynniga vädret.

Resultat:

1. Christer Forsberg       en gös på 2350 gr + 4000gr = 6350 gr

2. Anders Johansson      en gädda på 2260 gr

3. Mikael Nilsson             en gädda på 2000 gr

4. Christian Andersson    en gädda på 1990 gr

5. Erik Österplan             en gädda på 1680 gr

20150608 "AVLOPPSLEDNING SÖROSET-KYLVANÄS"

Tibro kommun håller på och planerar för en avlopps ledning från Söroset till Kylvanäs. Ledningen skall kopplas på det komunala ledningsnätet. En del av ledningen planeras att läggas i sjön, den största delen grävs ner på land. Tibro kommun har skickat ut kontraktsförslag till berörda markägare och väntar på att få tillbaka dessa för att sedan kunna gå vidare med en ansökan hos Länstyrelsen för den del som ligger i sjön. Önskar du mer information kan du ta kontakt med med Mikael Jonsson 0504-18136 Tibro Kommun.

20150519 "PROVFISKE"

Vi har genomfört provfiske 2008-2014 och sammanställt resultatet. Se resultatet

20150519 "GÖSA NAPPET"

Öfvof arrangerar tillsammans med Tibro Sportfiskeklubb fisketävlingen GÖSANAPPET den 23/6 kl 18.00-22.00 anmälan från kl. 17.00 vid gamla torvströfabriken. Alla får vara med. Vi fiskar gädda och gös, där gös ger en extra favör. ÖFVOF bjuder på korv och dricka efter tävlingen. Anmälningsavgift = 50:-- /pers.

20150519 " GÖSFISKEFÖRBUD"

Det är förbjudet att fiska gös fr.o.m. 1/5 t.o.m. 15/6 under lektiden. Under övriga tider är minimimåttet på gös 45 cm.

20150210 "ÅRSMÖTE"

Årsmöte kommar att äga rum den 25/3 kl. 19.00 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

20140326 "ÅRSMÖTE"

Lite information om vad vi bl.a. beslutade på årsmötet.  De styrelseledamöter som var i tur att avgå omvaldes och som ny suppleant invaldes Henrik Kråklind som vi hälsar välkommen. Vi beslöt även att det skall ske en utdebitering för år 2012 och 2013.

Kräftfisket kommer i år att ske fr.o.m 30/7 kl.17.00 till 31/10 kl. 12.00 inget minimimått i år.

Fiskekortspriser och tillsynen är på samma nivå som tidigare.

Gösen är fredad under lekperioden 1/5 - 14/6, i övrigt minimått 45 cm.

Önskas mer information finns stämmoprotokollet tillgängligt hos Arne Abrahamsson efter den 10 april.

20140204 " ÅRSMÖTE"

Årsmöte kommar att äga rum den 26/3 kl. 19.00 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

20130625 "RESULTAT GÖSANAPPET"

Det blev rekordstort deltagande (40 st). Det är trevligt att se så många olika åldrar och typ av båtar.

 

Av 40 deltagare så vägde 12 st in fisk, varav 18 st gäddor. Alla åt korv och dricka som Öfvof bjöd på med hjälp av delar ur styrelsen. Dom som lyckades bäst var:

1. Leif Eriksson          7650 gr

2. Tony Gustavsson   5400 gr

3. Fredrik Forsberg    4900 gr

4. Robert Johansson 2700 gr

5. Owe Johansson     1500 gr

6. Dennis Almqvist     1450 gr

Tony Gustavsson, Leif Eriksson och Fredrik Forsberg

20130618 "GÖSANAPPET"

Öfvof arrangerar tillsammans med Tibro Sportfiskeklubb fisketävlingen GÖSANAPPET den 25/6 kl 18.00-22.00 anmälan från kl. 17.00 vid gamla torvströfabriken. Alla får vara med. Vi fiskar gädda och gös, där gös ger en extra favör. ÖFVOF bjuder på korv och dricka efter tävlingen. Anmälningsavgift = 50:-- /pers.

20130523 " INBJUDAN KRÄFTFISKEKONFERENS"

Sveriges fiskevatteägarförbund bjuder in till kräftfiskekonferens den 27-28/11 2013. Mer info se http://www.vattenagarna.se

 

20130523 "RAPPORTERADE FÅNGSTER"

Vi har uppdaterat sidan med inrapporterade fångster och vill gärna ha in fler. Se länk till vänster.

 

20130522 "E-POST FISKEVATTENÄGARE"

Vi vill gärna ha in e-post adresser till er som äger fiskevatten i Örlen. Klicka på länken och ange namn, fastighets-betäckning och aktuell e-post adress. Så kommer ni att få information när det händer något som berör fiskevattenägare. Anmälan e-post.

 

20130522 "GÖSFISKEFÖRBUD UNDER LEKEN"

På årsmötet beslutades att ändra på tiden för gösfiskeförbudet. Det är förbjudet att fiska gös mellan 1/5 -15/6. Vi har även ändrat minimilängden till 45 cm. Detta innebär att vi får en årskull till i sjön.

 

20130522 "KRÄFTFISKE"

startar onsdagen den 31/7 kl. 17.00 och avslutas den 31/10 kl. 12.00. Årsmötet beslutade även att behålla ett minimått på kräftor. Minimimåttet är 10 cm. Lycka till.

 

20130402 " SPORTFISKEMÄSSA"

ÖFVOF planerar att åka till sportfiskemässan i Jönköping söndagen den 7/4. Intresserade att följa med kontakta Leif WikTel 0706 76 14 76 , leif.wiken@gmail.com

För mer information se http://www.sportfiskemassan.se/

20130327 "ÅRSMÖTE"

Årsmöte kommar att äga rum den 27/3 kl. 19.00 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

20120523 "KRÄFTFISKE"

startar onsdagen den 1/8 kl. 17.00 och avslutas den 31/10 kl. 12.00. Årsmötet beslutade även att behålla ett minimått på kräftor. Minimimåttet är 10 cm. Lycka till.

20120522 " FISKETÄVLINGEN GÖSANAPPET"

I år hålls tävlingen den 26/6 samling vid Torvströfabriken anmälan kl. 17.00- 18.00

20120519 "FISKEKORT PÅ NÄTET"

Nu kan man köpa fiskekort på internet, följ denna länk till Ifiske : https://www.ifiske.se/fiske-orlen.htm

20120515 " GÖSFISKEFÖRBUD UNDER LEKEN"

Mellan 15/5 och 15/6 råder förbud mot att fiska Gös, det är Gösens lekperiod. I övrigt har vi ett minimimått på 45 cm för att få ta upp Gösen.

20110228 "ÅRSMÖTE"

Årsmöte kommar att äga rum den 28/3 kl. 19.00 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

20110727 "KRÄFTFISKE"

startar onsdagen den 27/7 kl. 17.00 och avslutas den 31/10 kl. 12.00. Årsmötet beslutade även att behålla ett minimått på kräftor. Minimimåttet är 10 cm. Lycka till.

20110628 "GÖSANAPPET"

Den årliga fisketävlingen tillsammans med sportfiskarna hölls i år i mycket bra väder, men fiskelyckan var skral. Totalt togs 6 gäddor upp men ingen gös. Utav de 30 fiskare som deltog lyckades Philip Blåderbäst genom att dra upp den största gäddan, den vägde 3580 g.

Resultat:

1. Philip Blåder          3580 g

2. Hanna Johansson 3030 g

3. Jenny Johansson  1900 g

4. Kent Karlsson       1005 g

20110228 "ÅRSMÖTE"

Årsmöte kommar att äga rum den 30/3 kl. 19.00 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

20101108 "INBJUDAN FRÅN SKARABORGS FISKEVATTENÄGARE"

Vi har fått en inbjudan att deltaga vid ett informationsmöte den 25/11 i Skara

 

20100917 "PROVFISKE"

Årets provfiske sker den 17-18-19/9 Fiske kommer att ske i Fagersanna viken, utanför Rävbacken och på Djupet.

20100916 "VATTENVANDRING"

Skaraborgs fiskevattenägarförbund och Undens Fiskevårdsområde inbjuder till en vattenvandring med information om en lyckad restaurering av rinnande vatten. Johan Lind från Länstyrelsen i Örebro kommer att berätta mer om detta den 16 septemner kl. 17.30.

20100728 "KRÄFTFISKE"

startar onsdagen den 28/7 kl. 17.00 och avslutas den 31/10 kl. 12.00. Årsmötet beslutade även att behålla ett minimått på kräftor. Minimimåttet är 10 cm

20100629 "GÖSANAPPET"

Resultat:

1. Johan Hallberg      3018 g

2. Albin Karlsson       2126 g

3. Mikael Johansson  2070 g

4. Tobbe Dahlgren    1412 g

20090918 "PROVFISKE"

Den 18-20/9 genomförde vi ett provfiske. Vi hade tur med vädret i år igen. Med en stor uppslutning av medhjälpare gick det galant att genomföra provfisket. I år fiskade vi utanför Sånna och Kopparkulla. Utanför Kopparkulla fick vi en gös som troligen är född i sjön. En sammanställning av provfisket med arter, storlek och vikt kommer inom kort.

Lite bilder på den tappra skaran som hjälpte till att genomföra provfisket.

20090729 "KRÄFTFISKE"

startar onsdagen den 29/7 kl. 17.00 och avslutas den 31/10 kl. 12.00. Årsmötet beslutade även att återinföra ett minimått på kräftor. Minimimåttet är 10 cm

20090630 "GÖSNAPPET"

Den årliga fisketävlingen tillsammans med sportfiskarna hölls i år i mycket bra väder, men fiskelyckan var skral. Totalt togs 12 gäddor upp men ingen gös. Utav de 35 fiskare som deltog lyckades Bengt - Erik Bengtsson bäst genom att dra upp två gäddor på sammanlagt 3,6 kg.

ÖFVOF bjöd traditionsenligt på korv och dricka efter en väl genoförd fisketävlig, ett stort tack till Robert Johansson som höll i själva tävlingen

B-E Johansson med vadringspriset i "GÖSANAPPET". Tillsammans med Per Andersson, Niklas Karlsson, Fredrik Schmiterlöw och Bo Eriksson

RESULTAT:

  1. 1. Bengt - Erik Johansson 3 600 g
  2. 2. Per Andersson 2 850 g
  3. 3. Niklas Karlsson 2 300 g
  4. 4. Bo Eriksson 2 250 g
  5. 5. Fredrik Schmiterlöw 2 200 g
  6. 6. Jörgen Nord 1 750 g
  7. 7. Kalle Brax 1 150 g
  8. 8. Robert Johansson 950 g
  9. 9. Lennart Broberg 800 g
  10. 10. Jan Svensson 300 g.

20090511

Vid invigningen av Bråbacka hamn var Öfvof representerad av Johan Lagerin, Arne Abrahamsson och Sören Björkdahl. Vi sålde fiskekort och kartor till intresserade och svarade på en del frågor. Vi fick även en del förslag och synpunkter på fiskevården. Det var en givande dag.

2008

Under året har vi arrangerat en fisketävling tillsammans med Tibro sportfiskare. Vi har även genomfört ett provfiske under september. Resultat och bilder.

Årsmöte hölls den 25/3 kl. Protokoll finns hos Arne Abrahamsson för intresserade.

Kräftfisket under 2009 beslutades att starta onsdagen den 29/7 kl. 17.00 och avslutas den 31/10 kl. 12.00. Årsmötet beslutade även att återinföra ett minimått på kräftor. Minimimåttet är 10 cm

I övrigt beslutades att tillsynen skall ske som tidigare med inhyrda tillsyningsmän, samt att provfiske skall genomföras under året. Årsmötet bestämde vidare att fiskekortspriserna lämnas oförändrade.

Styrelsen sammansättning är oförändrad så när som på en post. Ole Floren valdes in som suppl på 2 år. Vi hälsar Ole välkommen in i styrelsearbetet.

Vi kommer att representera ÖFVOF på Skaraborgs fiskenvattenägares Årsmöte den 23/4. Rapport kommer.

Design: Peter Mattsson