Årsmöte

Fiskerättsinnehavare i sjön Örlen.

ÖRLENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING har årsstämma onsdagen den 27 mars 2019 i Spethults skola kl. 19.00

Motioner till årstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari, skriftligt, epost eller på annat sätt. Adresser till kontaktpersoner finns på denna länk

Design: Peter Mattsson