Fiskekort

Pris för fiskekort gällande sjön Örlen.

Dagkort                   30 kr

Sommarkort           125 kr

Vinterkort               125 kr

Årskort                   200 kr

Gästkort                 125 kr

Fiskekortsregler:

Handredskap:

Kortet gäller fiske med handredskap max 2 spön per person. Med drag efter båt får motor användas. Trolling med djuplod och utter är förbjudet. Max 4 spön per båt.

Angel: Tillåtet att fiska med 10 st angeldon i kombination med vinter eller årskort.

Stor hänsyn skall tagas till utlagda nät

Ungdomar under 16 år får fiska fritt med handredskap.

Övrigt:

Kräftfiske är förbjudet.

Minimimått för gös är 45 cm. Gösen är fredad under lekperioden 1/5 -15/6.

Inköpsställen för fiskekort:

Internet: https://www.ifiske.se/fiske-orlen.htm

- LG Fiske i Skövde

- Olssons fiske Mariestadsvägen 27, Tibro

- Örlenbadets campingplats

- Nybo fiske, Skövde

 

 

Design: Peter Mattsson