Fiskekort

Pris för fiskekort gällande sjön Örlen.

Dagkort                   30 kr

Veckokort               100 kr (Kan endast lösas hos I-fiske)

Sommarkort           200 kr

Vinterkort               200 kr

Årskort                   300 kr

Gästkort                 200 kr

Fiskekortsregler:

Handredskap:

Kortet gäller fiske med handredskap max 2 spön per person. Med drag efter båt får motor användas. Trolling med djuplod och utter är förbjudet. Max 4 spön per båt.

Angel: Tillåtet att fiska med 10 st angeldon i kombination med vinter eller årskort.

Stor hänsyn skall tagas till utlagda nät

Ungdomar under 16 år får fiska fritt med handredskap.

Övrigt:

Kräftfiske är förbjudet.

Minimimått för gös är 45 cm. Gösen är fredad under lekperioden 1/5 -15/6.

Inköpsställen för fiskekort:

Internet: https://www.ifiske.se/fiske-orlen.htm

- GoFish Skövde , Mariestadsvägen 86

- Olssons fiske Värdshusgatan 6, Tibro

- Nybo fiske, Skövde

 

 

Design: Peter Mattsson