Gösfiske

För gösfiske gäller ett minimimått på 45 cm och gösen är fredad under leken 1/5 -16/6.

Design: Peter Mattsson