Fiskekortsregler:

Kortet gäller fiske med handredskap max 2 beten per person. Med drag efter båt får motor användas. Trolling med djuplod och utter är förbjudet. Max 4 beten per båt.

Isfiske: Tillåtet att fiska med 10 st angeldon/ spön i kombination med vinter eller årskort.

Ungdomar under 16 år får fiska fritt med handredskap.

Övrigt:

Kräftfiske är förbjudet.

Minimimått för gös är 45 cm. Gösen är fredad under lekperioden 1/5 -15/6.

Rekommendationer:

Visa stor hänsyn till utlagda nät.

Ta bara upp den fisk du skall äta. Sätt tillbaka övrig fisk försiktigt.

Ta inte upp Abborre över 6 hg, det är nästan uteslutande honor som behövs för reproduktion.

Gäddor bör släppas tillbaka levande, ta bara upp någon för mat. Gäddorna behövs för att hålla vitfisken på en bra nivå.

Dagkort                   30 kr

Veckokort               100 kr (Kan endast lösas hos I-fiske)

Sommarkort           200 kr

Vinterkort               200 kr

Årskort                   300 kr

Obs, viktigt – Sommarkortet berättigar endast till fiske mellan 1/5 t.om. 31/10

Obs, viktigt – Vinterkortet berättigar endast till fiske mellan 1/11 t.om. 30/4

Örlens FVOF inför kontrollavgift vars storlek bestäms på årsmötet.

Årsmötets beslut är 500:– / per tillfälle.

En fiskevårdsområdesförening får ta ut kontrollavgift av en fiskare som har lov att fiska inom fiskevårdsområdet men som bryter mot föreningens egna lokala fiskeregler. Avgiften infördes 2011 när Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, förkortad LOFO, moderniserades (SFS 2010:1874).

När någon bryter mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan fisketillsynsmannen utfärda en betalningsuppmaning som sedan kan fullföljas med inkasso och i sista hand indrivning. Kontrollavgiften får endast tillämpas av fiskevårdsområdesföreningar, inte av andra upplåtare av fiske. Avgiften kan inte tas ut vid olovligt fiske (fiske utan lov) eller olaga fiske där fiskaren bryter mot myndigheternas föreskrifter enligt fiskelagen.

Fisketillsynsmannens uppdrag är att betrakta som ett offentligrättsligt uppdrag vilket ger förstärkt straffskydd enligt 17 kap. brottsbalken. Om en fisketillsynsman utsätts för våld eller hot om våld under sin tjänstgöring döms därför gärningsmannen enligt en strängare straffskala. Gärningen kallas våld eller hot mot tjänsteman vilket kan ge ett fängelsestraff på fyra år.

Inköpsställen för fiskekort:

Internet: https://www.ifiske.se/fiske-orlen.htm

– GoFish Skövde , Mariestadsvägen 86

– Olssons fiske Värdshusgatan 6, Tibro

– Nybo fiske, Skövde