Information om sjön Örlen

Sjön Örlen tillhör 67/0- Forsviksåns vattensystem, Vättern-Motala ströms vattensystem.

Sjöarealen uppgår till 1 500 ha, max djup 27 m, medeldjup ca 14 m. Höjd över havet 94,2 m.Sjön sänktes 1923 med 0,9 m. De årliga naturliga vattenståndsväxlingarna anges i äldre uppgifter till 0,3 m.

Två mindre tillrinningsområden finns, Ulvån från Ulvsjön och Svartsjöbäcken från Svartsjön och Brännhultasjön.

Sjön Örlen avrinner via den 7 km långa ån Örlan till sjön Viken.