Information fiskevattenägare ÖFVOF

Styrelsen skulle gärna vilja ha förslag på aktiviteter, kurser eller liknande som vi kan arrangera i ÖFVOF som riktar sig till medlemmarna. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen. Kontaktlista

Årsstämma hålls varje år i mars månad.

Motioner till årstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari, skriftligt, epost eller på annat sätt.

 

Här kan du ladda ner fiskeregler för fiskevattenägare. Regler (pdf)

Design: Peter Mattsson