Aktuella händelser


20230313 ”ÅRSMÖTE”

Örlens fvof kommer att hålla årsmöte onsdagen den 29/3 kl. 18.30 i Spethults skola. Sedvanliga förhandling och beslut ang kräftfiske, fiskekortspriser och andra frågor rörande fisket i sjön.

Örlens fvof bjuder på smörgåstårta. Fiskevattenägarna i sjön är välkomna.

20230131 Kallelse till extra årsmöte den 15/2 kl.19.00 i Spethults skola.

Styrelsen har beslutat att kalla till ett extra årsmöte för att informera och besluta om ansökan av LOVA-bidrag för att utveckla arbetet i sjön. Arbetet görs i samarbete med Sportfiskarna, Jönköping

Syfte och mål

Projektet syftar i sin helhet till att långsiktigt uppnå god ekologisk status i vattenförekomsterna inom vattensystemet. Med de åtgärder som genomförs inom projektet kommer man komma en bit på vägen och med framtaget underlag kommer åtgärdsbehovet efter slutfört projekt vara mer överskådligt och tröskeln för att ta steget till åtgärd lägre.

Projektet syftar samtidigt till att öka den lokala kunskapen och engagemanget för fiske- och vattenvård såväl hos allmänhet som förvaltare av vatten.

Projektets målsättning och mätbara mål är följande:

  • Biotopkartera samtliga tillflöden till sjön Örlen.
  • Genomföra elprovfiske i tillflöden med syfte att undersöka förekomst av öring.
  • Genomföra standardiserat nätprovfiske.
  • Sammanställa fiskevårdsplan för sjön Örlen och alla dess tillflöden.
  • Arrangera 3 vattendagar för allmänheten.
  • Genomföra 12 utomhuspedagogiska aktiviteter för skolbarn.
  • Genomföra 3 fortbildningar för fiskevårdsområden.

20220628″FISKETÄVLING GÖSANAPPET”

Gösanappet 2022.

För 22:a året i rad har tävlingen genomförts i kanonväder på Örlen. Som vanligt var gösarna inte hungriga. Gäddorna däremot var på hugget. Hela 33 gäddor registrerades av totalt 40 fiskare. Bäst lyckades Robert johansson han fick 4 gäddor med totallängden 286 cm.
De 5 första fick pris.
Robert Johansson
Niclas Fischer 3 gä 234 cm
3 Dan Andersson 3 gä 212 cm
4 Pontus Granström 3 gä 207 cm
Fredrik Forsberg 3 gä 203 cm

20220428″FISKETÄVLING GÖSANAPPET”

Årets fisketävling tillsamman med Tibro sportfiskeklubb äger rum den 28/6 -22.

Anmälan mellan 17.00-18.00 vid sportfiskarna klubbhus eller via appen FishChamp. Tävling mellan 18-22, sen bjuder vi på grillad korv och dricka i samband med prisutdelning vid klubbhuset. Tävlingen är en Catch & Release av Gädda och Gös.

Alla är välkomna.

20220330 ”ÅRSMÖTE”

Årsmötet har ägt rum och beslutat om följande:

Kräftfisket i år startar den 27/7 kl 17.00 och håller på till 31/19 kl. 17.00 minimått på kräftor som får tas upp är 10 cm.

En uppdatering av fiskereglerna har genomförts, finns under sidan fiskekort.

20220223 ”ÅRSMÖTE”

Årsmöte kommar att äga rum den 30/3 kl. 18.30 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

Gustav Österplan kommer att berätta om märkning av tonfisk.

Motioner och förslag från medlemmarna önskar vi före den 15/3. Skickas till Sören Björkdahl.

20210529 ”UTLÄGGNING RISVASAR”

Under Lördagen tillverkades risvasar och sjösattes, ett samarbete mellan Öfvof och Tibro sportfiskare.

 Flotten laddas med risvasar av gran.

20210520 ”ÅRSMÖTE”

Årsmöte kommar att äga rum den 29/9 kl. 18.30 i Spethults skola. Fiskevattenägare i Örlen är välkomna.

Motioner och förslag från medlemmarna önskar vi före den 1/9. Skickas till Sören Björkdahl.

20210520 ”RISVASAR”

Årets risvasar kommer att läggas ut den 29/5 i norra delarna av sjön, risvasarna kommer att märkas ut och koordinater kommer att finnas tillgängliga på vår eller sportfiskarnas hemsida.

20210520 ”KRÄFTFISKE”

Årets kräftfiske startar den 29/7 kl 17.00 och håller på till 31/10 kl. 12.00 minimimått 10 cm